Welkom bij “Zeg ‘t Mares!”

Maarheeze verandert. Dat heeft niet alleen te maken met samenstelling van het dorp zelf. Ook de ideeën die wij als inwoners vandaag de dag hebben over zaken als wonen, werken en recreëren, zijn anders dan die van pakweg tien of twintig jaar geleden.

De werkgroep Mooi Mares, initiatiefnemer van het project “Zeg ‘t Mares!”, heeft eind 2021 door middel van een dorpsbrede enquête geïnventariseerd wat er in Maarheeze leeft en welke onderwerpen als het meest belangrijk worden ervaren.

In hierop aansluitende thematische vervolgbijeenkomsten wordt hier dieper op ingegaan: hoe geven we hier als gemeenschap vorm aan en welke rolverdeling hebben we daarbij voor ogen, zowel onderling als tussen dorp en gemeente? In het voorjaar van 2022 zullen deze themabijeenkomsten plaatsvinden.

Het einddoel van de werkgroep is de formulering van een integrale, langjarige visie van Maarheeze op Maarheeze, die de Gemeente Cranendonck – ‘aanjager’ van dit proces – gaat gebruiken als toetssteen voor toekomstig beleid.

Een aantal voor velen bekende Maarheezenaren heeft eerder al in korte filmpjes uitgelegd waarom ze het belangrijk vinden dat ook jij je stem laat horen! Nog eens terugzien?