Welkom bij “Zeg ‘t Mares!”

Maarheeze verandert. Dat heeft niet alleen te maken met samenstelling van het dorp zelf. Ook de ideeën die wij als inwoners vandaag de dag hebben over zaken als wonen, werken en recreëren, zijn anders dan die van pakweg tien of twintig jaar geleden.

De werkgroep Mooi Mares, initiatiefnemer van het project “Zeg ‘t Mares!”, gaat door middel van een dorpsbrede enquête inventariseren wat er in Maarheeze leeft en welke onderwerpen als het meest belangrijk worden ervaren. In hierop aansluitende themabijeenkomsten wordt hier dieper op ingegaan: hoe geven we hier als gemeenschap vorm aan en welke rolverdeling hebben we daarbij voor ogen, zowel onderling als tussen dorp en gemeente?

Het einddoel van de werkgroep is de formulering van een integrale, langjarige visie van Maarheeze op Maarheeze, die de Gemeente Cranendonck – ‘aanjager’ van dit proces – gaat gebruiken als toetssteen voor toekomstig beleid.

Een aantal voor velen bekende Maarheezenaren legt de komende dagen in korte filmpjes uit waarom ze het belangrijk vinden dat ook jij je stem hierbij laat horen!