Enquête

De enquêteperiode liep t/m 31-10-2021, en is derhalve al afgeslotenDe werkgroep Mooi Mares heeft de resultaten geïnventariseerd en geanalyseerd.

Je bent vanzelfsprekend welkom bij de vervolgbijeenkomsten die plaats zullen vinden naar aanleiding van de enquêteresultaten. Hierin worden de resultaten besproken en staat vervolgens de vraag centraal hoe er vorm gegeven moet gaan worden aan de prioriteiten zoals de inwoners van Maarheeze die hebben aangegeven.

Wanneer de vervolgbijeenkomsten plaats vinden kun je lezen op de pagina Vervolgbijeenkomsten. Hier kun je ook terecht voor een overzicht van de belangrijkste enquêteresultaten zoals die op 6 april zijn gepresenteerd.