Vervolgbijeenkomsten

De enquête die is afgenomen in oktober 2021 vormt de basis van de vervolgbijeenkomsten die in het voorjaar van 2022 worden georganiseerd.

Vanuit de enquête hebben de inwoners van Maarheeze door middel van stellingen aangegeven welke onderwerpen hun prioriteit hebben. Nu het de werkgroep bekend is wat je op de langere termijn belangrijk voor Maarheeze vindt, is het tijd om je te vragen hoe je dat concreet gemaakt wil hebben. Én welke aanpak je daarbij voor ogen staat.

In de startbijeenkomst die plaats vond op woensdag 6 april 2022 in De Smeltkroes, zijn de belangrijkste resultaten van de enquête gepresenteerd. Onderaan deze pagina vind je een knop waarmee je de presentatie kunt bekijken. Het is het uitgangspunt bij de verdere invulling van de diverse thema’s. De verdieping hierop naar hoe de prioriteiten invulling moeten gaan krijgen, vindt plaats tijdens themabijeenkomsten die eveneens in De Smeltkroes plaatsvinden:

  • dinsdag 19 april 2022, 19:30 u:   thema’s “Identiteit” en “Verkeer en Milieu”
  • woensdag 20 april 2022, 19:30 u:   thema’s “Sport, ontspanning en cultuur” en “Economie en werkgelegenheid”
  • donderdag 21 april 2022, 19:30 u:   thema’s “Zorg” en “Wonen en leefomgeving”
  • vrijdag 22 april 2022, 19:30 u:   thema “Voorzieningen”

Deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor alle inwoners van Maarheeze die zich betrokken voelen bij deze thema’s, en die bij willen dragen aan de vastlegging van een toekomstvisie op hun eigen woonplaats.

Stuur hiervoor bij voorkeur een mailbericht naar zegtmares@gmail.com en we nemen contact met je op!