Vervolgbijeenkomsten

De enquête die is afgenomen in oktober 2021 vormde de basis van de vervolgbijeenkomsten die in het voorjaar van 2022 werden georganiseerd.

Vanuit de enquête gaven de inwoners van Maarheeze door middel van stellingen aan welke onderwerpen hun prioriteit hadden. Daarmee was het de werkgroep bekend wat men op de langere termijn belangrijk voor Maarheeze vindt, en werd het tijd om te vragen hoe men dat concreet gemaakt zou willen hebben. Én welke aanpak ze daarbij voor ogen stond.

In de startbijeenkomst die plaats vond op woensdag 6 april 2022 in De Smeltkroes, werden de belangrijkste resultaten van de enquête gepresenteerd. Onderaan deze pagina vind je een knop waarmee je die presentatie kunt terugkijken. Het was het uitgangspunt bij de verdere invulling van de diverse thema’s. De verdieping hierop naar hoe de prioriteiten invulling zouden moeten krijgen, vond plaats tijdens diverse themabijeenkomsten die eveneens in De Smeltkroes plaatsvonden.

Deze bijeenkomsten waren toegankelijk voor alle inwoners van Maarheeze die zich betrokken voelden bij deze thema’s, en die bij wilden dragen aan de vastlegging van een toekomstvisie op hun eigen woonplaats.