Enquête

De enquêteperiode liep tot en met 31 oktober 2021 en is derhalve afgeslotenDe werkgroep Mooi Mares heeft de resultaten geïnventariseerd en geanalyseerd. Hierna vonden diverse vervolgbijeenkomsten plaats naar aanleiding van de enquêteresultaten. Hierin stond de vraag centraal hoe er vorm gegeven moet gaan worden aan de prioriteiten zoals de inwoners van Maarheeze die hadden aangegeven.

Meer hierover lees je op de pagina Vervolgbijeenkomsten. Hier kun je ook terecht voor een overzicht van de belangrijkste enquêteresultaten zoals die op 6 april 2022 zijn gepresenteerd.