Eindpresentatie

De eindpresentatie van het project “Zeg ‘t Mares!” zal plaatsvinden op woensdag 8 maart 2023 in De Smeltkroes.

Hierbij zal er nog ruimte zijn voor een allerlaatste ‘fine-tuning’, voordat de dorpsvisie definitief zal worden vastgesteld en aan de gemeente zal worden aangeboden. Tijdens deze presentatie zal bovendien gekeken worden naar hoe en met wie in kleinere projectgroepen aan een aantal van de door het dorp gewenste ontwikkelingen praktische vorm én uitvoering gegeven kan gaan worden. Dit zal de overgang markeren van het project “Zeg ’t Mares!” naar diverse vervolgprojecten onder de naam “Doe ’t Mares!”

De presentatie is voor alle inwoners van Maarheeze vrij toegankelijk. Zij die eerder in dit proces betrokken zijn geweest ontvangen een uitnodiging per mail. Zowel deze ‘genodigden’ als geïnteresseerden wordt wel verzocht om zich (vrijblijvend) in te schrijven, zodat rekening gehouden kan worden met hun aanwezigheid en men een gastvrije ontvangst kan verwachten.