Eindpresentatie

De eindpresentatie van het project “Zeg ‘t Mares!” aan de inwoners van Maarheeze vond plaats op woensdag 8 maart 2023 in De Smeltkroes.

Naast de mogelijkheid om kennis te nemen van de inventarisatie van enkele van de belangrijkste onderzoeksresultaten en de visie die daaruit voortvloeide, was er nog ruimte zijn voor een allerlaatste ‘fine-tuning’. Hiermee zal de toekomstvisie op korte termijn definitief worden vastgesteld en aan de gemeente worden aangeboden.

 

Tijdens deze presentatie werd bovendien besproken hoe en met wie in kleinere projectgroepen aan een aantal van de door het dorp gewenste ontwikkelingen praktische vorm én uitvoering gegeven kan gaan worden. Dit markeert de overgang van het project “Zeg ’t Mares!” naar diverse vervolgprojecten onder de naam “Doe ’t Mares!”

Ook jij kan je steentje bijdragen! Via onderstaand online formulier kun je aangeven op welk onderdeel van de geschetste visie je wil bijdragen aan de realisatie ervan. Drie suggesties heeft de werkgroep Mooi Mares al voor je gedaan, maar er zijn ook andere uitdagingen die concrete uitwerking nodig hebben. Misschien zelfs zaken die (nu) nog niet eens benoemd zijn! Geef dit aan en laat je naam, mailadres en telefoonnummer achter. De werkgroep neemt contact met je op om te kijken of, hoe en wanneer we met elkaar aan de slag kunnen.